Smichoff (Smíchov, Off)

Obsluha, zázemí, občerstvení

Dobrá přístupnost MHD (tramvaj, metro), blízkost centra a parkovací místa v areálu, spolu s přímou dostupností z pražského vnějšího i vnitřního okruhu dělá stěnu dopravně atraktivní. Najdete ji v bývalém výrobním areálu.

Obsluha stěny je na velmi dobré úrovni ochotou i rychlostí. V podvečerních hodinách, kdy návštěvnost graduje, je vždy na recepci přítomno více členů obsluhy, takže čekací doba na odbavení vstupu nebo objednávku občerstvení je minimální. Součástí stěny je i lezecký obchod, jehož devizou je obsluha na velmi odborné výši a k tomu primárně vám pomůže vybrat vyhovující materiál dle vašich potřeb a nikoliv toho, co potřebují prodat.

Občerstvení aktuálně již funguje v novém místě.

Skříňky na šaty jsou akorát, 40 litrový batoh a i zimní bunda se vejde. Boty se zanechávají před vstupem do šaten. Stav šaten se po dlouho trvající přestavbě konečně zlepšil.

Ve vnitřních prostorách lezecké haly je dětský koutek (prolézačka) a ocelová skluzavka – bohužel obojí má přímo vstup/výstup z prostorů stěny a pobíhající děti prostě na stěnu nepatří.

Provozovatel se mnoho let snažil vycházet všem vstříc a nikoho neomezovat, což se týkalo i vstupu se psy. Od 1.6 je už konečně vstup se psy majitelem celého areálu zakázán, nejednalo se o aktivitu stěny, i když problémy se psy se týkaly právě stěny.

Vstupné je rozdílné podle dne v týdnu, denní doby. Začátkem listopadu však velmi výrazně podražilo. Snížené vstupné pro ženy je dost nefér.

 

Hodnocení: 8 z 10

 

Stěna, cesty

Stěna je rozdělena na 3 rozhlehlé prostory – haly. Největší hala s výškou cca 15m poskytuje položené, kolmé, převislé, břichovité, 3D a krátké střechovité profily, které ještě vytvářejí různé možnosti koutů a hran. Už to dělá obrovské množství variací. Dále zde najdete i „pískařský“ koutek se sokoly a spárami. Pro začínající výklenek s předinstalovanými lany. V této hale jsou aktuálně 3 automatické samojistící navijáky umístěné v cestách s expreskami.

Druhá hala má lehce položené, kolmé a převislé profily. Na velké galerii umístěné nad dětským koutkem jsou instalovaná lana a navijáky poskytující lezení zejména začátečníkům.

Třetí hala je věnovaná pouze boulderingu. Hodnotím však pouze stěnové lezení s lanem, takže hodnocení třetí haly není provedeno.

Cesty v obou halách jsou od více stavěčů, kteří používají chyty osvědčených výrobců, spolu s profilem uspokojí tréninkové požadavky lezce všech výkonností. Je málo stěn, které umožní lezci v obtížnosti 5 – 8 UIAA lézt takové množství cest jak v kolmém, tak i různě převislém profilu. Občas v cestách chybí mezistupy pro menší lezce. Cesty jsou typově velmi různorodé a zvláště v poslední době tam se vyskytují i velmi boulderového charakteru. Pro výkonnostně založené lezce jsou zde i tři destíky cest v obtížnostech 8+ až 11. Na cedulkách identifikujících cestu je uvedeno datum, do kdy bude cesta k dispozici, než bude sundána. Klasifikačně byly dříve cesty vesměs hodnoceny měkčí stupnicí, aktuálně došlo k přitvrzení. Pokud v cestě jste  najednou v místě, kde nechápete další krok resp. zdá-li se vám v dané klasifikaci šíleným, pravděpodobně jste nastoupili do cesty od Martina Jecha. Od ostatních stavěčů jsou cesty více vyrovnanější.

Stavěči po dostavění cesty umísťují papírky s návrhem klasifikace a lezci tak mohou po přelezení vyjádřit svoje hodnocení, než se zde objeví finální cedulka s názvem cesty a klasifikací.

Snaha nabídnout co nejvíce možností lezcům v běžném rozsahu obtížností (5-8 UIAA) způsobuje, že se cesty někdy překrývají. Zvláště v menší hale jsou často nesmyslně přes sebe chyty cest obtížnosti 5 a 7/8, při lezení vyšší obtížnosti se tak pravidelně praštíte o velká madla lehké cesty, neboť překážejí v přímém pohybu mezi malými chyty. Návštěvnost má také někdy vliv na oklouzanost cest, zvláště pokud se jedná o hladší typ chytů. Častější obnova cest by byla vítána, ale to je problém všech stěn v ČR.

Stěna má všude gumové bezpečností podlahy a expresní smyce jsou v mailonách fixovány. Chyty jsou upevněny dobře. Celkově je stěna udržována.

Hala je v zimě vytápěna tepelnými zářiči a bohužel je tam vyšší teplota, než by bylo vhodné. Jistič opravdu nepotřebuje mít komfort pro tričko s krátkým rukávem. Odvětrání v létě zajišťují střešní okna, ale za slunečných letních dnů je v horko. Instalace otevření všech střešních oken by bylo vhodná.

S výše uvedenou dopravní dostupnost a kvalitou cest zde očekávejte ve všední dny v hlavní návštěvní špičce (17 – 21) naprosto zaplněné prostory. O zimních nebo sychravých víkendech je hala zaplněna od rána do večera. Množství lezců by nemusel být možná ani takový problém, ale bohužel zde pobíhají děti jejichž rodiče zřejmě vnímají stěnu jako dětský koutek. K tomu se zde vyskytuje enormní množství lezců/jističů naprosto neznalých základních pravidel pohybu na umělé stěně. Nejde opravdu usledovat, kdy zakopnete o odložené věci, dítě, spadne na vás mizerně jištěný lezec nebo vás srazí někdo na navijáku, protože leze mimo přímou linii. Obsluha stěny nabízí prvně příchozím krátkou instruktáž a instruktoři obcházejí stěnu, ale je to i tak boj s větrnými mlýny resp. nezodpovědnými návštěvníky.

 

Hodnocení: 8 z 10

 

Bezpečnost
+ expresní smyce jsou v mailonách zafixovány
+ gumová bezpečností podlaha
+ cesty začínající rovnou do střechových převisů mají na nástupech bouldermatky

+ instruktoři obcházejí účastníky a snaží se je usměrnit

- samojistící navijáky jsou v cestách s expreskami a to působí problémy, zejména naviják v koutě při použití tak často zabere další 3 linie

- pobíhající děti, skluzavka i dětský koutek ústící přímo do lezecké haly

- enormní množství lezoucích bez správných bezpečnostních návyků v návštěvních špičkách


Hodnocení ve špičce: 6 z 10

Hodnocení mimo špičku: 9 z 10

 

Závěr
Smíchovská stěna má prvotřídní profily a velmi dobré cesty. Obsluha stěny i obchodu je velmi kvalitní a rychlá. Bezpečnost samotné stěny (gumová podlaha, fixace a prodloužení expresek) je na skvělé úrovni. Vstup/výstup na dětskou prolézačku a skluzavka ústící do lezecké haly jsou nesmyslné a příčinou pro pobíhající děti.

Lezení se stává masovým sportem a tato stěna patří k jedněm z nejnavštěvovanějších. Pozitivum je, že stěna návštěvností prosperuje a promítá to pomalu ve službách lezcům. Ale přístup účastníkům bez znalostí základního kurzu pro umělé stěny a zřejmě i fyziky základní školy, nebo navození prostředí „dětské atrakce“ dělá atmosféru už delší dobu těžko snesitelnou. Pokud jste schopni se rozlézat a lézt v obtížnostech 7- a výše, dokážete se částečně uvedenému v „prime time“ vyhnout, ale ve velké hale jste odsouzeni jen k lezení převisů, v druhé hale se z hlediska bezpečnosti k cestám nedostanete. Bohužel je tak nutno tuto stěnu aktuálně hodnotit velmi rozdílně - ve špičce a mimo špičku - z hlediska bezpečnosti i komfortu. A je nutno konstatovat, že „mimo špičku“ je v poslední době už jen všední den dopoledne.

 

Celkem ve špičce 22 z 30
Celkem mimo špičku 25 z 30

 

PROFILOVĚ PERFEKTNÍ STĚNA POSKYTUJÍCÍ VÝBORNÝ VÝBĚR CEST A VÝBORNÝ TRÉNINK. VE ŠPIČCE DAVY LEZCŮ, VALNÁ ČÁST BEZ ADEKVÁTNÍCH ZNALOSTÍ A POBÝHAJÍCÍ DĚTI SNIŽUJÍ VÝRAZNĚ BEZPEČNOST A KOMFORT.

Hodnocení provedeno 10/2018