Obchodní a bezpečnostní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Poukazy
Platnost poukazu, poskytnutého jakoukoliv formou, je buď uvedna na poukazu nebo maximálně jeden rok od vystavení. 
Pokud není na poukazu uvedeno konrétní datum konání, musí se držitel poukazu/osoba uvedená v poukazu přihlásit nejméně měsíc před koncem platnosti poukazu.
 
 
 
BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY
 
HOROLEZECKÉ VYBAVENÍ
Horolezecké vybavení musí splňovat příslušnou evropskou (EN) nebo českou státní normu (ČSN) aktuálně platnou a účinnou v době konání kurzu/lekce. Jakékoliv vybavení bez těchto náležitostí je zakázáno použít.
Chcete-li použít na kurzu/lekci jakékoliv vlastní vybavení, musí toto plnit příslušnou evropskou normu - mít certifikát o shodě a návod k použití.
Před konáním lekce/kurzu si musíte vyžádat výslovný souhlas instruktora vedoucí kurz/lekci k použití vlastního vybavení.
 
Veškeré horolezecké vybavení můžete používat pouze v souladu se specifickým návodem k použití, zároveň toto vybavení může používat pouze osoba náležitě proškolená nebo osoba pod přímým dohledem takové osoby.
 
 
ZAKÁZÁNO JE JAKÉKOLIV JINÉ VYBAVENÍ NEŽ VÝŠE UVEDENÉ, zejména je zakázáno vybavení čínských značek a/nebo vybavení koupené přes internet z čísnkých obchodů (např. přes Aliexpress, Wish a jiné podobné) nebo vybavení, které nemá originální původ z EU (EHP), Norska, Islandu, Švýcarska, Lichtenštejnska, USA, Kanadě, Velké Británii, Japonsku, Austrálii nebo Novém Zélandu.
Pokud na kurzu/lekci použijete zakázané vybavení, budete vyloučení bez náhrady. Použitím se rozumí i jen pouhá přítomnost takového vybavení.
EU (EHP), Norska, Islandu, Švýcarska, Lichtenštejnska, USA, Kanadě, Velké Británii, Japonsku, Austrálii nebo Novém Zélandu.