Obchodní podmínky

HOROLEZECKÉ VYBAVENÍ
Horolezecké vybavení musí splňovat příslušnou evropskou (EN) nebo českou státní normu (ČSN) aktuálně platnou a účinnou v době konání kurzu/lekce. Jakékoliv vybavení bez těchto náležitostí je zakázáno použít.
Chcete-li použít na kurzu/lekci jakékoliv vlastní vybavení, musí toto nejenom plnit evropskou normu, zároveň musíte k němu doložit certifikát o shodě, návod k použití před konáním lekce/kurzu a vyžádat si výslovný souhlas instruktora vedoucí kurz/lekci k použití tohoto vybavení.
 
ZAKÁZÁNO JE JAKÉKOLIV JINÉ VYBAVENÍ NEŽ VÝŠE UVEDENÉ, zejména je zakázáno vybavení čínských značek a/nebo vybavení koupené přes internet z čísnkých obchodů (např. přes Aliexpress, Wish a jiné podobné) nebo vybavení, které nemá originální původ z EU (EHP), Norska, Islandu, Švýcarska, Lichtenštejnska, USA, Kanadě, Velké Británii, Japonsku, Austrálii nebo Novém Zélandu.
Pokud na kurzu/lekci použijete zakázané vybavení, budete vyloučení bez náhrady. Použitím se rozumí i jen pouhá přítomnost takového vybavení.
 
Veškeré horolezecké vybavení můžete používat pouze v souladu se specifickým návodem k použití, zároveň toto vybavení může používat pouze osoba náležitě proškolená nebo osoba pod přímým dohledem takové osoby.
EU (EHP), Norska, Islandu, Švýcarska, Lichtenštejnska, USA, Kanadě, Velké Británii, Japonsku, Austrálii nebo Novém Zélandu.