Osmičkové oko

Uvázání lezce osmičkovým okem (ČSN 83 2610)* na sedací úvaz (EN 12277 typ C) v manuálech a videích


Správné navázání lana na sedák** je naprosto základní úkon pro každého lezce. Osmičkové oko je v podstatě jediný uzel celosvětově doporučen od lezeckých klubů, asociací, výrobců a zároveň povinný při závodním lezení. Znalost perfektního zvládnutí uvázání osmičkového oka (uzle) dává lezci pocit bezpečí, po pádu se dobře rozvazuje a neomezuje při lezení.

Na mých základních kurzech učím nejenom uvázat uzel, ale odpovídám i na mnoho dotazů např.:Co když budu mít volný konec lana při úvodním uvázání osmičky vlevo a ne vpravo? Proč nemám vázat pojistný uzel, když to někdo dělá? Záleží na pořadí provlékání ok sedáku? Jak vlastně poznám, že jsem uvázán správně? Je nějaká možnost, že mi praskne lano? atd.

Procházím-li okolo skal nebo na umělé stěně, často si všímám dosti ledabylého až děsivého navázání mnohých. Nejhorší uvázání jsou viditelná většinou u začátečníků „školených“ kamarádem, kolegou, jenž je absolventem „školení“ u předchozích kamarádů.

Bohužel ledabylosti až parodie na osmičkový uzel lze najít v manuálech a videích mnoha výrobců, institucí, asociací a instruktorů, jenž jsou z valné většiny nepřehledné, zavádějící, nebo přinejlepším vynechávají důležité aspekty při navazovacím procesu.

U tištěných/elektronických manuálů a návodů chybí vždy podrobnější dovysvětlení. To by však bylo vždy dosti obšírné až nevhodné. O samotném osmičkovém oku / uzlu by totiž šla napsat monografie.

Videomanuály mají možnost spojit obraz a slovo. Bohužel běžná délka videí je 1 minuta, za takový čas opravdu nejde vysvětlit celý proces korektně, upozornit na možné chyby, zodpovědět předpokládané dotazy. U videí také nevhodné prostřihy matou sledujícího.

Níže jsem umístil otisky obrazovek metodických příruček a návodů, které mám ve své knihovně, a dále několik videí i s odkazem, které jsem našel na youtube. U každého uvádím identifikaci původu materiálu můj stručný komentář k němu.

 

*I přes mnohé moje výhrady k ČSN 83 2610 (česká norma na názvosloví uzlů) jsem dle této normy použil aktuálně v ní platný výraz „osmičkové oko“, i když bych za správnější považoval výraz např. „dvojitý protisměrný osmičkový uzel s jedním okem“. Ale terminologii nechme teď stranou.

**vynechávám ostatní typy navázání na sedák pomocí různých typů dračích, vůdcovských aj. uzlů z důvodů, že většina lezecké veřejnosti používá osmičkové oko a ostatní uzly nejsou oficiálně doporučeny. Zároveň nezmiňuji proces kontroly, neboť se jedná o samostatný proces.

 

Tištěné a elektronické obrázkové manuály

 

Název manuálu: Singing Rock - Tech Info
Komentář: s dovysvětlení od instruktora a s vynecháním příliš dlouhého zakončení/pojistného uzlu je to docela kvalitní návod

 

Název manuálu: ČHS - Krok za krokem, aneb manuál začínajícího lezce, Matějka, Kurowski.
Komentář: tohle zahoď, od začátku chybně + chybí znázornění provázání sedákem, postupem dle nákresu vzniknou překřížené prameny uzlu, po větším zatížení to budeš hodně dlouho rozvazovat a hlavně nesedí jednotlivé kroky, vedení pramenů mezi jednotlivými obrázky

 

Název manuálu: Uzly a lana pro horolezce, Duane Raleigh
Komentář: tohle nepoužívej, chybí správné znázornění provázání sedákem, autor ukazuje variantu, která má tendenci se po zatížení více stahovat, pojistný uzel je zbytečný, k tomu odskočený

 

Název manuálu: Uzly, Gordon Perry
Komentář: tohle nepoužívej, není znázornění provázání sedákem, vzniknou překřížené prameny uzlu, výsledný obrázek neodpovídá předchozímu procesu, pojistný uzel je zbytečný.

 

Název manuálu: Ortovox/VDBS (Německá asociace horských a lyžařských vůdců) - Safety academy, Guide book rock.
Komentář: tohle zahoď, od začátku chybně a rýsuje se průser, neboť absentuje celé dokončení uzlu

 

Název manuálu: Climbing Technology - Návod k sedáku
Komentář: tohle nepoužívej, chybí znázornění provázání sedákem, při posledním kroku 9.4 dojde na překřížení pramenů, hlavně tato varianta má tendenci se po zatížení více stahovat, rozvázání bude obtížné

 

Název manuálu: Petzl - AccessBook no. 1
Komentář: tohle nepoužívej, od 4. kroku chybně, dochází ke křížení pramenů a finální obrázek neodpovídá celému ukázanému procesu.

 

Videomanuály (kliknutím na obrázek se spustí video)

 

Název videa na YouTube: Hanibal.cz - 9 uzlů + 1 trik, bez kterých se lezec neobejde
Komentář: nesprávné provazování kříží prameny, chybí spousta celého procesu, tohle po pádu se bude těžko rozvazovat, pojistný uzel je zbytečný, chybí bližší vysvětlení

Název videa na YouTube: How to | Climbing Ep. 02 | Know your knots
Komentář: snad ani nekoukej, celý proces není dobře od začátku, následuje křížení pramenů lana, dotyčná evidentně nemá s vázáním tohoto uzle zkušenosti, a i přes střih je vidět její nejistota, tohle se po pádu bude těžko rozvazovat, což sama zmiňuje (video je v angličtině)

  

Název videa na YouTube: OeAv - Achterknoten | 12 Knoten für die Berge | Knoten #2
Komentář: snad ani nekoukej, celý proces není dobře od začátku, hned dochází ke křížení pramenů lana, tohle se po pádu bude těžko rozvazovat, bez jakýchkoliv dodatků a vysvětlení (video je v němčině)

 

Název videa na YouTube: REI - How to Tie Into a Climbing Harness (With a Figure 8 Knot)
Komentář: s dalším dovysvětlení od instruktora a s vynecháním příliš dlouhého zakončení/pojistného uzlu je to docela kvalitní a popisný návod (video je v angličtině)