24 odstínů kýble, 1/2 loďáku

Určeno pro: zvídané, jenž chtějí znát všechny možnosti využití jistícího kyblíku a HMS
 
Obsah:
 
Půl loďák:
- uvázání dvěma rukama, jednou rukou,provlékáním
- jištění přes stanoviště, přes tělo
- slanění
- zamknutí (blokace)
- překonání uzlu při spouštění
- autoblok, guide mód
- zvýšení tření
- uvolňovací uzel
- přechod z půlloďáku na loďák
 
Kýbl (typ s okem pro zavěšení):
- bezpečené vložení lana do kýble, zabezpečení proti pádu kýble a selhání špatného založení
- jištění přes tělo zdola, shora
- zamknutí kýble (blokace)
- jištění přes stanoviště dynamické
- jištění přes stanoviště v guide módu
- povolení zatíženého lana v guide módu (3 způsoby)
- výstupová technika (šplh)
- slanění (s prusíkem)
- slanění (rozdílné délky pramenů)
 
Délka: cca 5 hodin, je možno domluvit se i na delším trvání konzultace

Místo a termín: Zavolejte, napište.

Cena: dle počtu účastníků

 

NA TERMÍN SE INFORMUJTE